Akademia Pożarnicza

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 11-06-2024 do 25-06-2024

publikacja
15
modyfikacja
22
skasowanie
2
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.06.2024 15:16 Weronika Lasota
przeniesienie
Dokument: 24/2024
Kategoria: 2024
25.06.2024 13:14 Dominik Duralski
publikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 13:11 Dominik Duralski
publikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:53 Magdalena Gierska
modyfikacja
Załącznik: Protokół ustaleń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:48 Magdalena Gierska
modyfikacja
Załącznik: Protokół ustaleń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:24 Magdalena Gierska
publikacja
Załącznik: Protokół ustaleń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:12 Magdalena Gierska
modyfikacja
Załącznik: Uchwała 7/24 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 19.06.2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej przygotowanej przez Pana mgr inż. Marcina Wiechetka
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:12 Magdalena Gierska
modyfikacja
Załącznik: Uchwała 6/24 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 19.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie wszczętego na wniosek dr. Łukasza Szklarskiego
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:10 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:06 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:02 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 12:00 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:44 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:40 Magdalena Gierska
odpublikowanie
Załącznik: Protokół z posiedzenia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:40 Magdalena Gierska
publikacja
Załącznik: Protokół z posiedzenia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:40 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:38 Magdalena Gierska
modyfikacja
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:36 Magdalena Gierska
odpublikowanie
Załącznik: Protokół z posiedzenia 6.03.2024 r.
Kategoria: 2024
25.06.2024 11:32 Magdalena Gierska
publikacja
Kategoria: 2024
24.06.2024 11:33 Karolina Makowska
publikacja
Załącznik: Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
24.06.2024 11:31 Karolina Makowska
skasowanie
Załącznik: Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 29 maj 2024 r.
Dokument: INFORMACJA o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Kategoria: INFORMACJA o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
19.06.2024 15:05 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Załącznik: Struktura APOZ - załącznik do zarządzenia Rektora-Komendanta 22/2024
Dokument: Struktura APoż
Kategoria: Struktura
19.06.2024 15:05 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
publikacja
Załącznik: Struktura APOZ - załącznik do zarządzenia Rektora-Komendanta
Dokument: Struktura APoż
Kategoria: Struktura
19.06.2024 15:03 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
odpublikowanie
Załącznik: Struktura SGSP - załącznik do zarządzenia Rektora-Komendanta 8/23
Dokument: Struktura APoż
Kategoria: Struktura
19.06.2024 15:02 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
skasowanie
Załącznik: Regulamin organizacyjny AkademiiPożarniczej
Dokument: Regulamin Organizacyjny - Zarządzenie
Kategoria: Struktura
19.06.2024 15:02 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Załącznik: Regulamin organizacyjny Akademii Pożarniczej
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:58 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
publikacja
Załącznik: Regulamin organizacyjny AkademiiPożarniczej
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:57 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Załącznik: Regulamin organizacyjny AkademiiPożarniczej
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:55 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
publikacja
Załącznik: Regulamin organizacyjny AkademiiPożarniczej
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:53 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
odpublikowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 8/2023 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:53 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Kategoria: Struktura
19.06.2024 14:52 Mateusz Wojtyrowski
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Kategoria: Struktura
19.06.2024 09:36 Sławomir Strelau
publikacja
19.06.2024 09:26 Renata Grabowska
modyfikacja
Załącznik: zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Łukasza Modzelewskiego
19.06.2024 09:25 Renata Grabowska
modyfikacja
Załącznik: zawiadomienie o obronie Łukasz Modzelewki
19.06.2024 09:23 Renata Grabowska
modyfikacja
19.06.2024 09:22 Renata Grabowska
publikacja
Załącznik: zawiadomienie o obronie Łukasz Modzelewki
19.06.2024 09:22 Renata Grabowska
modyfikacja
17.06.2024 10:14 Grzegorz Hermanowicz
modyfikacja
17.06.2024 10:14 Grzegorz Hermanowicz
modyfikacja
17.06.2024 10:12 Grzegorz Hermanowicz
odpublikowanie
Dokument: ROK 2023
17.06.2024 10:11 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Dokument: ROK 2023
17.06.2024 10:10 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
13.06.2024 17:31 Sławomir Strelau
publikacja
Dokument: 29/24
13.06.2024 15:06 Małgorzata Sikorska
publikacja
12.06.2024 08:42 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 23/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 22/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 21/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 20/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 19/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 18/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 17/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 15/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:41 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 16/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 14/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 13/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 11/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 12/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 10/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 08/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 09/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 07/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 06/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 03/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:40 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 04/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:39 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 05/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:39 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 02/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:39 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 01/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:39 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 41/2024
Kategoria: Import
12.06.2024 08:39 Weronika Lasota
odpublikowanie
Dokument: 40/2024
Kategoria: Import
do góry