Akademia Pożarnicza

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 16-02-2024 do 01-03-2024

publikacja
20
modyfikacja
3
skasowanie
3
Data Redaktor Akcja Zmiana
01.03.2024 16:20 Małgorzata Sikorska
publikacja
29.02.2024 11:40 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Dokument: 10/2024
29.02.2024 10:52 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
29.02.2024 10:47 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
29.02.2024 10:47 Grzegorz Hermanowicz
skasowanie
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
Dokument: Pełnienie funkcji kierownika w Projekcie z ramienia APoż pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPP” realizowanym i finansowanym w ramach programu UCPM-2022-rescEU-CBRN-IBA.
Kategoria: Szacowanie wartości zamówienia - rozeznanie rynku
29.02.2024 10:43 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Załącznik: Formularz ofertowy
29.02.2024 10:42 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Załącznik: Zapytanie ofertowe
29.02.2024 10:42 Grzegorz Hermanowicz
skasowanie
Załącznik: Formularz ofertowy
Dokument: Pełnienie funkcji kierownika w Projekcie z ramienia APoż pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPP” realizowanym i finansowanym w ramach programu UCPM-2022-rescEU-CBRN-IBA.
Kategoria: Szacowanie wartości zamówienia - rozeznanie rynku
29.02.2024 10:42 Grzegorz Hermanowicz
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe
Dokument: Pełnienie funkcji kierownika w Projekcie z ramienia APoż pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPP” realizowanym i finansowanym w ramach programu UCPM-2022-rescEU-CBRN-IBA.
Kategoria: Szacowanie wartości zamówienia - rozeznanie rynku
29.02.2024 10:41 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
29.02.2024 10:22 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
27.02.2024 12:24 Szymon Siedlecki
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Kategoria: Skargi i wnioski
26.02.2024 15:52 Serwis Techniczny
Serwis
publikacja
Kategoria: Import
26.02.2024 15:51 Serwis Techniczny
Serwis
publikacja
Kategoria: Import
26.02.2024 15:50 Serwis Techniczny
Serwis
publikacja
Kategoria: Import
23.02.2024 09:44 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Dokument: 9/2024
22.02.2024 15:21 Szymon Siedlecki
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Kategoria: Władze Uczelni
21.02.2024 12:12 Magdalena Gierska
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Kategoria: Habilitacje
21.02.2024 12:00 Magdalena Gierska
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Kategoria: Habilitacje
21.02.2024 12:00 Magdalena Gierska
odpublikowanie
Załącznik: Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Kategoria: Habilitacje
20.02.2024 11:23 Szymon Siedlecki
Redaktor naczelny ds. informatyki
modyfikacja
Kategoria: Władze Uczelni
20.02.2024 10:25 Katarzyna Wąsowska
publikacja
Kategoria: 2024
20.02.2024 10:08 Katarzyna Wąsowska
publikacja
Kategoria: 2024
20.02.2024 10:01 Katarzyna Wąsowska
publikacja
Kategoria: 2024
19.02.2024 14:25 Grzegorz Hermanowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania Wykonawcy
19.02.2024 12:52 Małgorzata Sikorska
publikacja
19.02.2024 12:40 Małgorzata Sikorska
publikacja
do góry