Akademia Pożarnicza

https://bip.apoz.edu.pl/sgs/prawo/zarzadzenia-rektora-kom/2011/2235,111-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-wprowadzenia-Instrukcji-okreslajacej-szcze.html
20.06.2024, 21:22

1/11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji składników majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu pozostałych składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Metadane

Data publikacji : 21.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Pokojski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Pokojski Dział Kadr i Organizacji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Pokojski

Opcje strony