Akademia Pożarnicza

https://bip.apoz.edu.pl/sgs/prawo/zarzadzenia-rektora-kom/2011/3079,4011-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-wprowadzenia-Instrukcji-okreslajacej-szcz.html
24.07.2024, 22:51

40/11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji składników majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu pozostałych składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Metadane

Data publikacji : 02.12.2011
Data modyfikacji : 02.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Pokojski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Pokojski Zespół ds. pomocy prawnej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Pokojski

Opcje strony