Akademia Pożarnicza

Zgłoszenie na praktyki

Na praktyki studenckie w SGSP zakwalifikowane mogą zostać osoby spełniające poniższe warunki:

  •      ukończenie przynajmniej pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo I semestr studiów II stopnia;
  •      posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  •      które nie ukończyły 26 roku życia.

Dostępny poniżej formularz zgłoszenia na praktykę należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kariera@sgsp.edu.pl  (zgłoszenie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formie pdf lub jpg) albo  pocztą tradycyjną na adres:

Dział Kadr

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

(z dopiskiem: „praktyka studencka")

Metadane

Data publikacji : 17.04.2023
Data modyfikacji : 19.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Sikorska RR-2
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Sikorska

Opcje strony

do góry