Akademia Pożarnicza

Prowdzone rejestry - stan na dzień 27.03.2023

 • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Rektora-Komendanta.
 • Rejestr uchwał Senatu.
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Rektora-Komendanta.
 • Rejestr decyzji administracyjnych Rektora-Komendanta.
 • Rejestr rozkazów Rektora-Komendanta.
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Ewidencja i rejestry archiwum uczelni
 • Centralny Rejestr Umów (osób fizycznych i firm).
 • Książka kontroli zewnętrznych.
 • Rejestr projektów.
 • Rejestr prac zleconych.
 • Rejestr korespondencji przychodzącej/wychodzącej z SGSP.
 • Rejestr zamówień publicznych.
 • Rejestr decyzji Dziekana.
 • Księga dyplomów.
 • Księga dyplomów doktorskich.
 • Rejestr świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 • Rejestr zaświadczeń o ukończeniu kursów.
 • Rejestr organizacji studenckich.
 • Ewidencje i rejestry studenckie.
 • Ewidencje i rejestry służby kandydackiej.
 • Rejestr Umów Wolontarystycznych.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i Rejestr kategorii przetwarzania.
 • Ewidencja osób badanych psychologicznie.
 • Rejestr kopii systemu monitoringu.
 • Rejestr szkolenia wstępnego BHP – instruktaż.
 • Ewidencja wydanych świadectw i zaświadczeń (doskonalenie zawodowe strażaka).
 • Ewidencja i rejestry gospodarki transportowej.
 • Ewidencja i rejestry środków trwałych.
 • Ewidencje i rejestry kadrowe.
 • Rejestr delegacji służbowych.
 • Rejestry udzielonej pomocy socjalnej.
 • Rejestr wydanych pozwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych i uprzywilejowanych.
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych.

 

Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach odrębnych.

Sprawę mozna załatwić ustnie bądź pisemnie. Ustnie należy załatwić sprawy przedstawione ustnie (bezpośrednio lub telefonicznie) przez interesanta, o ile przepisy nie stoją temu na przeszkodzie.

Każdego roku dokonuje się przeglądu dokumentów, akt osobowych w celu przekazania spraw załatwionych do archiwum Szkoły.

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Madej-Węgier Rektorat
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier Rektorat

Opcje strony

do góry