Akademia Pożarnicza

https://bip.apoz.edu.pl/sgs/uczelnia/stan-osobowy/2476,Stan-osobowy-SGSP-na-dzien-31122020-r.html
17.07.2024, 21:50

Stan osobowy SGSP na dzień 31.12.2020 r.

Zatrudnienie w SGSP  na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

416 osób w tym;

193 funkcjonariuszy

223 pracowników cywilnych

Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna łącznie 140 osób, w tym:

profesorów 4 osób,

prof. uczelni 23 osób,

adiunktów 52 osoby,

asystentów 14 osób,

st. wykładowców 26 osoby,

wykładowców 19 osób,

lektor 2 osoby,

Pracownicy administracji i obsługi 276 osób

 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2016
Data modyfikacji : 26.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Cebula
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Madej-Węgier

Opcje strony