Akademia Pożarnicza
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 ROK 2024

11.01.2024
2 26/24

Dostawa sprzęt łączności, oświetleniowy, zasilania.

23.05.2024 27.05.2024 23:59
3 25/24

Dostawa sprzętu sportowego na wyposażenie obiektów sportowych Akademii Pożarniczej w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim

23.05.2024 28.05.2024 15:00
4 24/24

Dostawa sprzętu sportowego na wyposażenie obiektów sportowych Akademii Pożarniczej w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim

23.05.2024 28.05.2024 15:00
5 23/24

Dostawa sprzęt łączności, oświetleniowy, zasilania

22.05.2024 24.05.2024 23:59
6 22/24

Dostawa wyposażenia: Część 1 - Buty specjalne skórzane, Część 2 -- Buty specjalne gumowe, Część 3 - Bielizna termoaktywna, Część 4 - Rękawice specjalne, Część 5 - Rękawice techniczne, Część 6 - Kominiarka, Część 7 - Hełm

20.05.2024 22.05.2024 23:59
7 21/24

Ubrania robocze

17.05.2024 22.05.2024 09:00
8 20/24 Uwaga!!! - zmieniono formularz ofertowy

Dostawa laptopów wraz z wyposażeniem

16.05.2024 21.05.2024 11:00
9 19/24 Uwaga!!! - zmieniono formularz ofertowy

Dostawa monitora

16.05.2024 21.05.2024 11:00
10 18/24 Uwaga!!! - zmieniono formularz ofertowy oraz zamieszczono odpowiedzi na pytania

Dostawa serwera

16.05.2024 21.05.2024 11:00
11 17/24 Uwaga!!! - zmieniono formularz ofertowy

Dostawa przelączników sieciowych

16.05.2024 21.05.2024 11:00
12 16/24 Uwaga!!! - zmieniono formularz ofertowy

Dostawa kluczy sprzętowych

16.05.2024 21.05.2024 11:00
13 15/24

Ułożenia kabla światłowodowego pomiędzy budynkami na Poligonie w Nowym Dworze Mazowieckim

16.05.2024 22.05.2024 11:00
14 14/24

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: drukarek, faxów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. wraz z bezpłatnym odbiorem kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych

15.05.2024 24.05.2024 15:00
15 13/24 Szkolnie kierowców Kat.C i Kat. D z kwalifikacją

Szkolnie kierowców Kat.C i Kat. D z kwalifikacją

14.05.2024 17.05.2024 15:00
16 12/2024 Modyfikacja Zapytania ofertowego, przedłuzenie terminu składania ofert

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku magazynowego nr 10 na funkcję siedziby Centrum Operacyjnego Modułu RESCEU na terenie BSPiIR APoż w Nowym Dworze Maz.

10.05.2024 20.05.2024 15:00
17 11/2024 UWAGA: Wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 11.04.2024 r. do godz. 11.00

Usługa audytu projektu pn. "Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identyfication and monitoring capacities under the UCPM, nr 101122686".

29.03.2024 11.04.2024 11:00
18 10/2024 UWAGA: ZMIANA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2024 r. do godziny 10.00

"Audyt prawidłowości zarządzania bezpieczeństwem informacji w Akademii Pożarniczej".

29.02.2024 20.03.2024 10:00
19 9/2024

"Sukcesywna dostawa materiałów biurowych"

23.02.2024 01.03.2024 14:00
20 8/2024

"Dostawa gazu płynnego do siedziby Akademii Pożarniczej zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim".

15.02.2024 21.02.2024 10:00
21 7/2024 Uwaga: wydłuzóny zostaje termin na składanie ofert do dnia 20.02.2024 r. do godz. 10.00

Dostawa odznak PSP na potrzeby Akademii Pożarniczej w Warszawie.

12.02.2024 20.02.2024 10:00
22 6/2024

Dostawa emblematów umundurowania Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Akademii Pożarniczej w Warszawie.

12.02.2024 16.02.2024 10:00
23 5/2024

"Świadczenie usług pralniczych"

07.02.2024 13.02.2024 10:00
24 4/2024

Usługa dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w pomieszczeniach należących do Akademii Pożarniczej w Warszawie

15.01.2024 22.01.2024 13:00
25 3/2024

"Szkolenia: kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną i kursy kwalifikacji wstępnej"

12.01.2024 18.01.2024 15:00
26 2/2024

„Usługa zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz wynajęcia sali konferencyjnej, w związku z realizacją projektu i organizacją konferencji pn. „Woda i pożary - planowanie, gaszenie, zarządzanie”

12.01.2024 19.01.2024 15:00
27 1/2024

Druk publikacji książkowych Wydawnictwa Apoż w roku 2024.

11.01.2024 18.01.2024 15:00
28 ROK 2023

11.01.2024
29 56/2023 Uwaga: Zamieszczono odpowiedzi na zapytania do treści opisu przedmiotu zamówienia.

Dostawa odzieży: 1) Bluzy polar 2) T-shirt.

14.12.2023 15.12.2023 15:00
30 55/2023 UWAGA: Wydłużony zostaje termin składania ofert do godz. 15.00.

Dostawa obuwia roboczego

14.12.2023 15.12.2023 15:00
31 53/23

Dostawa odzieży roboczej.

07.12.2023 11.12.2023 09:00
32 52/23

Dostawa obuwia służbowego strażaka PSP.

07.12.2023 11.12.2023 09:00
33 51/23

Dostawa ubrań treningowych i butów sportowych.

06.12.2023 08.12.2023 10:00
34 50/23

Dostawa plecaków na potrzeby użytkowania przez strażaków PSP.

06.12.2023 08.12.2023 10:00
35 49/23

Dostawa wyposażenia specjalnego strażaka PSP: Część 1: Buty specjalne skórzane, Część 2: Buty specjalne gumowe, Część 3: Bielizna termoaktywna.

06.12.2023 08.12.2023 10:00
36 48/23

Dostawa ręczników

06.12.2023 07.12.2023 10:00
37 47/23

Sprzęt ratowniczy w obszarze taktyka zwalczania pożaru.

06.12.2023 11.12.2023 15:00
38 46/23

Sprzęt ratownictwa wodnego

06.12.2023 11.12.2023 15:30
39 45/23

Sprzęt do ratownictwa wysokościowego.

06.12.2023 08.12.2023 15:30
40 44/23 UWAGA: Wydłużóno termin składania ofert do dnia 11.12.2023 r. do godz. 12.00

Dostawa sprzętu IT: Część nr. 1: 30 sztuk punktów dostępowych; Część nr 2: 10 sztuk laptopów; Część nr 3: 5 sztuk laptopów specjalistycznych.

06.12.2023 11.12.2023 12:00
41 43/23

"Dostawa i wdrożenie urządzenia dziełowego A3 do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad odszyfrowywanym obiektem działający w technologii 64 bitowej".

04.12.2023 12.12.2023 10:00
42 42/23

"Wykonanie audytu energetycznego ex-post dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim".

01.12.2023 11.12.2023 11:00
43 41/23

„Wykonanie audytu energetycznego ex-post dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. Wzrost efektywności energetycznej obiektów SGSP w Warszawie”.

01.12.2023 11.12.2023 10:00
44 40/23

„Naprawa instalacji oświetleniowej na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej”

01.12.2023 08.12.2023 09:00
45 6/23 Zmieniono termin składania ofert. UWAGA: Zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - szczegóły w zaktulizowanych załącznikach.

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z zakresu podnoszenie kompetencji w obsłudze studentów i interesantów z niepełnosprawnościami.

04.04.2023 25.04.2023 10:00
46 38/23

Dostawa licencji dla systemów informatycznych.

22.11.2023 04.12.2023 12:00
47 27/23

Dostawa zestawu linowo-hakowego

31.07.2023 04.08.2023 13:00
48 26/23

Dostawa sprzętu ratowniczego

28.07.2023 17.08.2023 14:00
49 3/23

Dostawa butów, kominiarek i hełmów strażackich z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrany asortyment.

08.03.2023 14.03.2023 10:00
50 35/23

"Świadczenie usług pralniczych".

20.10.2023 27.10.2023 13:00
Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry