Akademia Pożarnicza
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 Link do Platformy eZAMAWAIAJĄCY - Prowadzonych przez Akademię Pożarniczą postępowań o zamówienie publiczne do których stosuje się przepisy ustawy Pzp.

UWAGA: 1) od dnia 01.08.2023 r., w związku ze zmianą nazwy uczelni na Akademia Pożarnicza, dostęp do wszystkich wszczętych postępowań znajduję się pod załączonym linkiem. 2) W Akademii Pożarniczej, wybrane zamówienia publiczne prowadzone są za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej, zwanej dalej "Platformą" pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl 3) W przypadku takiego zamówienia, zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją wybranego postępowania oraz zadawać pytania bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie. 4) Wykonawca może przystąpić do postępowania. Wymaga to zalogowania się Wykonawcy do Platformy poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta. 5) Założenie konta wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne. UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. 6) Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00: • pod numerem telefonu: 22 25 72 223 • pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

22.08.2023
Wyszukiwarka
do góry